Prisregulering
Bliv klogere på dit medlemskab
Du får nyt medlemskab
Bliv klogere på dit nye medlemskab

Dit medlemskab ændres

Alle tidligere udbudte medlemskaber, ændres pr. 1. november 2020 i vores centre i København og Odense.
Er du medlem i vores center i Århus, ændres dit medlemskab pr. 1. december 2020.

På denne side kan du blive klogere på, hvilket medlemskab du vil få, og hvorfor det ændres

En konsekvens af Covid-19

Medlemskaberne ændres, for at sikre at REPEAT også findes i fremtiden.

Den nationale lockdown har været særligt hård ved fitnessbranchen, inklusiv os.

Vi ønsker at leve op til de nye behov og forventninger, som vi møder fra dig og vores øvrige medlemmer. Det betyder øgede omkostninger i forhold til rengøring, værnemidler, personaleomkostninger mm. Det holdt sammen med myndighedernes krav til afspritning, afstandssikring og reduceret kapacitet, betyder, at vi befinder os i en økonomisk krisesituation. REPEAT's ejere hæfter selv for underskuddet, hvilket sætter begrænsninger for hvor store tab vi kan overkomme.


Vi håber derfor, at du vil acceptere at betale en smule mere end tidligere, så REPEAT også har en fremtid.


Tak for din forståelse

Hvilket medlemskab konverteres jeg til?

Har du tidligere haft et 'Weekly' medlemskab med en pris på 0-49 kr., et 'Off Peak' medlemskab eller et Basic medlemskab, vil du fremover have et 'REPEAT Plus' medlemskab.


Har du tidligere haft et 'Weekly' medlemskab med en pris på mere end 49 kr. eller et Value medlemskab, vil du fremover have 'REPEAT Premium'


Ønsker du at blive klogere på din nye pris, bedes du henvende dig i dit lokale center, eller læse den mail der er sendt til dig.


Du skal ikke selv foretage dig noget, når dit medlemskab ændres.

reborn
DIT MEDLEMSKAB
ÆNDRES 1. NOVEMBER
/ 1. December

Dit nye medlemskab

Bliv klogere på, hvad dit nye medlemskab indeholder

REPEAT PLUS

What's included?

 • Ubegrænset træning
 • Holdtræning
 • In Body Scanning
 • Small Group Training
 • 10% rabat ved køb i automaterne
 • Medbring en gæst, én gang pr. måned
 • Adgang til alle REPEAT-centre
 • Opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned

rebels
TAK FOR DIN
FORSTÅELSE

REPEAT PREMIUM

What's included?

 • Ubegrænset træning
 • Holdtræning
 • In Body Scanning
 • Small Group Training
 • 15% rabat ved køb i automaterne
 • Tag en ven med, hver gang du træner
 • Adgang til alle REPEAT-centre
 • Opsigelsesvarsel på løbende måned + en måned

Ønsker du at opsige dit medlemskab?

Send din opsigelse på opsigelse@repeat.dk


Har du et ugemedlemskab (Weekly & Off Peak), er din opsigelsesperiode løbende uge + en uge.

Har du et Basic eller Value medlemskab, er din opsigelsesperiode løbende måned + en måned.